Emexim Emexim
DAWSON PRODUCTS EMEXIM Emexim
Powrót do strony głównej O firmie Kontakt Pasek
Emexim Dawson
Emexim Wibmaster
Oferta - DAWSON PRODUCTS

Wibromłoty

Zasada działania

Wibromłot wprawia w pionowe wibracje wbijany lub wyciągany profil, grodzicę lub osłonę. Wibracje te powodują z kolei przemieszczanie się otaczającego gruntu. Grunt rozluźnia swoją spójność, wskutek czego wbijany pal wchodzi w niego pod wpływem swojego ciężaru i ciężaru młota. Można go wyciągnąć na tej samej zasadzie dzięki sile pociągowej używanego dźwigu.

Konstrukcja młota wibracyjnego

WibromłotyWibromłot jest wprowadzany w jednokierunkowe drgania pionowe za pomocą mechanizmów mimośrodowych zainstalowanych w skrzynce przekładniowej. Mechanizmy mimośrodowe są umieszczone parami i obracają się z taką samą prędkością kątową w przeciwnych kierunkach. Oba mechanizmy mimośrodowe wytwarzają siły odśrodkowe fC.

Poziome składowe fh są zrównoważone, natomiast składowe pionowe fV dodają się, w wyniku czego uzyskuje się siłę odśrodkową FC. Wbijany lub wyciągany obiekt jest trzymany pod skrzynią przekładniową w hydraulicznych szczękach. Nad skrzynią przekładniową znajduje się jarzmo, które dzięki elastomerowym klockom uniemożliwia przenoszenie wibracji. Ciężkie jarzmo wywiera dodatkową, skierowaną w dół siłę dzięki swojej wadze, którą można zwiększyć za pomocą odpowiednich dodatkowych obciążników.

Parametry techniczne

Moment mimośrodowy: Mt
jest iloczynem masy (m) mechanizmu mimośrodowego i odległości (r ) pomiędzy jego środkiem ciężkości a jego osią obrotu. Moment mimośrodowy młota wibracyjnego jest równy sumie momentów mechanizmów mimośrodowych:

Mt=er(m x r)
Wielkości te mierzy się na ogół w Nm.

Siła odśrodkowa: FC (kN)

Każdy mechanizm mimośrodowy wytwarza siłę odśrodkową o wartości:

fC= m x r x w2 - (w jest prędkością kątową w radianach/ s)
FCmax = 1,118 x Mtx n2x 106
Mtjest w Nm
n = v.p.m lub r.p.pm (obroty na minutę) - FC jest w kN

Amplituda: A (mm)

Jest całkowitym przemieszczeniem pionowym wibrującego obiektu podczas jednego pełnego obrotu mechanizmów mimośrodowych. Amplitudę maksymalną wyznacza się ze wzoru:

A=2xMt/10xmv - A jest w mm
Mt(moment w Nm) - mvw tonach

Waga dynamiczna:

mv(t)Jest to suma wag wibrującej skrzynki przekładniowej, głowicy trzymającej i wbijanego lub wyciąganego obiektu.

Wybór młota wibracyjnego

Wibromłot wybiera się kierując następującymi parametrami:

  • przekrojem poprzecznym pala,
  • wagą wbijanego profilu,
  • wnikaniem,
  • konsystencją warstwy gleby,
  • porowatością gleby.

Wstępnego doboru młota wibracyjnego można dokonać na podstawie wykresu sporządzonego w wyniku przeprowadzonych doświadczeń.

WibromłotyOpis wykresu
1. Wartości SPT: N
2. Głębokość wbijania
Skuteczność wbijania można poprawić wtryskując powietrze lub wodę.

2008© DAWSON PRODUCTS EMEXIM

Zapraszamy