E-MAIL
kontakt@emexim.pl

Katalog produktów

Osłony i łączniki


Dostępna jest gama produktów, które zwiększają wydajność i produktywność wbijania pali. Pile Points pomagają chronić przednią krawędź wbijanego pala, zachowując w ten sposób zachowując wybrane właściwości mechaniczne. Są one dostępne dla: pali rurowych; pali grodzicowych; pali drewnianych i H. Pale Splicers przyspieszają wyrównanie i spawanie doczołowe pali łączonych koniec do końca. Są one dostępne dla rur jako elementy wbijane lub spawane, a dla pali H jako tylko spawane. tylko do spawania.

Categories